Divorce Coaching

És possible fer un bon divorci. No hem d’acceptar com inevitable que, en aquesta situació s’hagi de mostrar la pitjor cara d’un mateix. La ruptura és només un fotograma de la nostra vida, i de la manera com decidim actuar en aquest moment de fragilitat i inestabilitat, depèn la continuació de la pel•lícula. Fer-ho en solitari és difícil, per això eines com el Divorcecoaching esdevenen imprescindibles.

Què és el divorci Coaching?

El camí d’un divorci, està fonamentat en el procés legal, i això invisibilitza el procés emocional que està afectant substancialment a la parella. Per portar a terme un bon divorci, pivotar-ho tot sobre l’eix economico-legal, és un error, tot i que aquesta part té un pes transcendent en la part emocional, i a la inversa.  La part legal i l’emocional,  corren a velocitats diferents, a vegades s’entrellacen i a vegades es distancien, però són dues cares de la mateixa moneda.

El divorce coaching està pensat per donar suport en els diferents moments d’una ruptura. És un espai de seguretat, de suport, i de creixement, on la persona no és jutjada ni per allò que sent ni per allò que fa. En un procés de divorcecoaching, s’ofereix un espai  per elaborar  el dol, la pèrdua, i viure de ple el procés de canvi i de transició. El divorce coaching no deixa de banda, la dimensió econòmico-legal del divorci, i dóna eines per a resoldre aquests aspectes, sense trampes emocionals, i prioritzant la protecció dels fills i les filles.

Es poden diferenciar tres moments en el que el divorci coaching pot ser una eina de gran ajuda.

 

El pre-divorci,

Prendre la decisió de trencar amb la parella, causa molta incertesa, i molta inseguretat. La falta d’informació provoca desconfiança i por, les emocions dificulten veure clar i entendre exactament allò que està passant, sorgeix la culpabilitat, la tristesa o l’angoixa, i en aquest moment és vital una mà estesa. Un divorce coach ajuda a detectar les dificultats i els obstacles, facilita l’avaluació de les conseqüències de la decisió sense pors, guia en la planificació de la nova vida i acompanya la deliberació sobre la decisió, enfocant-se en allò més transcendent i guiant cap a l’objectiu.

 

Durant el divorci,

Quan es fa efectiu el trencament, s’inicia el procés de divorci. S’ha de buscar un nou habitatge, s’ha de repartir el temps dels fills i filles, hi ha un empobriment econòmic, s’han de prendre decisions de caire econòmic i legal, un munt d’ inputs que s’han de resoldre i als que cal fer front. En aquest moment, el Divorce coach, ha de ser un espai de seguretat, de suport, i de creixement, ajudant en la nova organització vital des de tots els aspectes, donant suport en les decisions a prendre, com per exemple l’elecció dels professionals més adients per a cada situació (advocats/des, mediadors/es i psicòlegs/es, assessors fiscals.) i donant sentit, interpretant i desxifrant, allò que està passant, especialment en el procés legal.

 

El post divorci,

Un cop travessat el túnel del procés de divorci, la vida continua. Els fills i les filles, les noves parelles, les noves relacions familiars, l’ex-parella… A vegades no és fàcil d’encaixar de nou totes les peces del puzzle, per això el Divorce Coach facilita eines per a les relacions de coparentalitat, i per relacionar-se de forma saludable amb l’ex-parella, i si cal, per encarar positivament les noves relacions des d’allò viscut i après.

En concret:
  1. El divorcecoaching, ajuda a conèixer i reconèixer les trampes emocionals que ens obstaculitzen prendre les decisions de forma adequada.
  1. El divorci coaching ajuda a prendre les decisions necessàries amb el màxim d’informació, i estudiant les opcions i avaluant quines són les millors opcions per resoldre el seu divorci.
  1. El divorcecoaching, ajuda a escollir els professionals que poden acompanyar el procés de ruptura, a relacionar-se i estructurar la nova organització de vida. Ajuda a definir el model de divorci que sigui adequat per a cada persona.
  1. El divorcecoachingajuda a maximitzar el valor del vostre temps i dels vostres diners. Prendre decisions reflexionades i ben estudiades, estalviarà a la llarga diners i temps.
  1. El divorcecoaching fomenta que sigueu el/la protagonista del vostre divorci, tenint el control del procés amb les eines oportunes per gestionar-lo.
  1. El divorci coaching, ajuda en el pas pel dol de la ruptura, i en la entrada al següent capítol d’una nova vida.
Divorce coaching